The Message from the Romanian Ambassador to the US on December 1st, The National Day of Romania (in Romanian)

Thursday, December 1st, 2016
Dragi români,
Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei
României, un moment unic, marcat de recunoștință, solidaritate și speranță. Este ziua în
care rememorăm și cinstim jertfa strămoșilor noștri, o zi cu semnificaţii majore pentru
istoria si identitatea noastră naţională, care ne aminteşte că forţa poporului nostru stă în
solidaritatea şi în hotărârea sa.
Cum spunea istoricul Florin Constantiniu, “o necesitate istorică – naţiunea trebuie
să trăiască într-un stat naţional” a pus în mişcare naţiunea şi “i-a dat acea forţă uriaşă ca
peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional”. Anul acesta
sărbătorim 100 de ani de la intrarea în Marele Război la finalul căruia, după sacrificii
enorme ale românilor de dincolo şi dincoace de Carpaţi, de dincolo şi dincoace de Prut,
Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul s-au unit cu ţara-
mamă. Astăzi, înainte de orice, se cuvine să cinstim memoria celor aproape 1 milion de
români, militari şi populaţie civilă deopotrivă, care şi-au dat viaţa pentru ţară, pentru
libertate, pentru unitate.
Cu această ocazie deosebită, doresc să mulţumesc românilor din SUA pentru
contribuţia adusă la dezvoltarea României şi la păstrarea identităţii naţionale, prin
promovarea valorilor, a tradiţiilor şi a culturii româneşti în spaţiul american. În urmă cu
100 de ani, cei peste 100.000 de românii care trăiau atunci în Statele Unite ale Americii
se organizau şi contribuiau la construirea proiectului nostru naţional prin organizaţii
active, precum Societatea „Deşteaptă-te române”, înfiinţată în 1909, Societatea „Hora
Unirii”, înfiinţată în 1913, sau Societatea „România Unită”, înfiinţată în 1924. Exemplul lor
merită amintit şi onorat, tocmai pentru că ne arată calea de urmat: implicare, promovarea
activă a intereselor de astăzi ale României şi ale românilor şi mai ales unitate.
Datorită contactelor diplomatice şi politice, dar şi unei eficiente interacţiuni umane,
relaţia dintre România şi SUA nu a fost niciodată mai puternică decât acum. În sprijinul
acestei aprecieri stă organizarea în premieră, anul acesta, la Washington DC, a celei de-
a cincea reuniuni politice pentru implementarea „Declaraţiei Comune privind Parteneriatul
Strategic pentru Secolul XXI între SUA şi România”. România este astăzi un pilon ferm al
relației transatlantice, prin seriozitatea politicilor noastre, prin sacrificiul soldaţilor noştri
care au luptat şi luptă umăr la umăr cu soldaţii americani, prin percepţia favorabilă a
Americii în ochii românilor de acasă, dar şi prin angajamentul SUA de a apăra România
în faţa oricăror ameninţări. Suntem, în esenţă, o naţiune pro-americană şi ne străduim ca
această realitate să se traducă în relaţii economice mai strânse, în ridicarea obstacolelor
care afectează libera circulaţie, în cât mai multe parteneriate culturale şi academice. Iar
un rol esenţial în acest sens, vă revine, aşa cum am spus-o mereu, dumneavoastră,
membrii comunităţii româneşti din Statele Unite. V-am cunoscut personal în Boston, în
New York, în Philadelphia, în Utah, în Virginia, Maryland sau Washington DC. Sunteţi
oameni de valoare, cu iubire faţă de ţara-mamă şi am încredere în capacitatea
dumneavoastră de a fi creativi şi dedicaţi pentru susţinerea României.
Într-un moment în care solidaritatea internaţională se confruntă cu provocări
majore, doresc să vă asigur că România şi diplomaţia română va continua să se implice
activ în identificarea de soluţii care să conducă la consolidarea dialogului şi înţelegerii
reciproce, sporirea încrederii, respectarea pluralismului şi diversităţii, atribute ale
comunităţii de valori din care facem parte.
România Mare, în graniţele sale istorice asumate ca act de voință al poporului
român, a îmbrățișat valorile echităţii, toleranţei şi respectului faţă de toate naţionalităţile.
Statul unitar român a depus eforturi considerabile pentru atenuarea sau anihilarea
mentalităţilor conflictuale şi revanşarde, oferind un exemplu de toleranţă şi respect.
Cea mai recentă recunoaştere a coexistenţei acestor principii la nivelul societăţii
româneşti – şi, în acelaşi timp, un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte oferta
culturală a României, tradiţiile sale multiculturale şi deschiderea către spiritul european şi
internaţional – este reprezentată de titlul de Capitală Europeană a Culturii obţinut de
Timişoara pe 16 septembrie 2016. Vom promova Timişoara nu numai în calitate de
Capitală Europeană a Culturii, ci şi ca oraş care a declanşat, în 1989, evenimentele care
aveau să pună capăt unui regim totalitar, ca o chintesenţă a României culturale,
multiculturale, tolerante şi creative pe plan artistic şi intelectual.
Rememorarea momentului de la 1918 îmi oferă prilejul de a transmite apelul meu
la unitate în susţinerea intereselor României şi ale românilor americani. Contez pe
solidaritatea şi participarea întregii comunităţi de români din Statele Unite ale Americii la
îndeplinirea acestui obiectiv, cu atât mai mult cu cât, unul dintre marii preşedinţi
americani, Woodrow Wilson, a jucat un rol pozitiv major pentru unitatea naţiunii române la
sfârşitul primului război mondial.
Vă rog să contaţi pe mine şi pe echipa Ambasadei României în Statele Unite ale
Americii pentru vă acorda sprijinul atunci când aveţi nevoie.
Stimaţi compatrioţi, cu ocazia Zilei Naţionale a României, vă transmit cele mai
sincere urări de bine, pentru un viitor prosper şi fericit.
George Cristian Maior
Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii


The Message of US Secretary of State John Kerry on December 1st, the National Day of Romania

Thursday, December 1st, 2016

U.S Secretary of State John Kerry in his congratulatory message on Romania’s National Day: I look forward to a free and fair electoral process on December 11

In a press statement released on Tuesday, the U.S Secretary of State John Kerry congratulates Romania on the occasion of its National Day and expresses hope that the electoral process on December 11 will be „free and fair”.  The U.S. official also highlights in his press statement, that his Government places a high value on its strategic partnership with Romania and its contribution to the international peace and security.

„On behalf of President Obama and the American people, I offer my sincerest congratulations to the people of Romania as you celebrate the 98th anniversary of your nation’s Unification Day on December 1.

My government places a high value on its strategic partnership with Romania, a trusted NATO Ally and a major contributor to international peace, security, and the rule of law. Your country, like the United States, will hold national elections this year. I salute your commitment to democratic values and look forward to a free and fair electoral process on December 11.

The citizens of our two countries are bound together by a host of connections in business, the arts, sports, and academia. Looking ahead, I am confident that we will continue to broaden our friendship and to work together closely to promote mutual prosperity and a safer world.

On this special day, I extend to you my best wishes for your success, happiness, and health in the year to come,” reads John Kerry’s statement.New info about the Romanian Elections (in Romanian)

Wednesday, November 23rd, 2016

În continuarea comunicărilor Ambasadei României la Washington cu privire la campania de informare referitoare la condiţiile desfăşurării în străinătate a procesului de votare la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senatul României din data de 11 decembrie 2016, vă transmitem o serie de materiale informative, elaborate în scopul clarificării aspectelor procedurale specifice, după cum urmează:

1. Ghidul alegătorului român în străinătate la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016

Ghidul alegătorului român în străinătate este un material informativ privind organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016. Ghidul poate fi consultat aici – http://washington.mae.ro/sites/washington.mae.ro/files/2016.11.22_ghidul_alegatorului_roman_din_strainatate.pdf.

2. Afiş informativ general privind alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016

Afişul informativ conţine informaţii utile privind exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor români din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie. Afişul poate fi consultat aici – http://washington.mae.ro/sites/washington.mae.ro/files/2016.11.22_afis_alegeri_parlamentare_2016.pdf

3. Lista secţiilor de votare din SUA pentru alegerile parlamentare 11 decembrie din 2016

Afişul informativ conţine lista celor 31 de secţii de votare înfiinţate pe teritoriul SUA împreună cu adresele la care pot fi localizate în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016. Afişul poate fi consultat aici – http://washington.mae.ro/sites/washington.mae.ro/files/2016.11.22_afis_lista_sectiilor_de_votare.pdf.

4. Documentele care atestă reşedinţa în SUA necesare pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016

Afişul informativ conţine lista cu tipurile de documente care atestă reşedinţa în SUA în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016. Afişul poate fi consultat aici – http://washington.mae.ro/sites/washington.mae.ro/files/2016.11.22_afis_info_documente_care_atesta_resedinta.pdf.

5. Întrebări frecvente referitoare la votul în străinătate pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016

Lista întrebărilor frecvente referitoare la votul în străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016 poate fi consultată aici – http://washington.mae.ro/sites/washington.mae.ro/files/2016.11.22_q&a.pdf.Diaspora Start Up Program

Thursday, November 3rd, 2016

An announcement from the Romanian Embassy in Washington related to the “Diaspora-Startup” program, i.e. related to the financial help from the Government for Startups in Romania initiated by the Diaspora. (Romanian)
Stimaţi prieteni şi colaboratori,

Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, au deschis la data de 12 octombrie 2016 apelul pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Până la 29 noiembrie 2016, ora 16:00, administratorii de schemă de antreprenoriat pot depune propunerile de proiecte în valoare de maximum 5.000.000 euro, prin care se angajează să pregătească viitorii antreprenori din diaspora și să le finanțeze planul de afacere cu maximum 40.000 de euro. Propunerile de proiecte pentru administratorii de schemă pot fi depuse prin intermediul MySMIS, aplicație accesibilă de pe website-ul Ministerului Fondurilor Europene

Solicitantul unic sau partenerii trebuie să se asigure că îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe: capacitatea tehnică și financiară conform cerințelor POCU, capacitatea tehnică privind derularea unor scheme de minimis și expertiza în derularea unor proiecte și programe în sprijinul românilor din străinătate. Solicitantul trebuie să fie entitate cu sediul social în România, iar partenerii pot avea sediul social și în afara țării.

Toate informaţiile despre acest program și despre etapa curentă, inclusiv ghidul de finanţare, pot fi descărcate la adresa:http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2080-programul-diaspora-start-up-se-deschide-apelul-pentru-propuneri-de-scheme-de-grant.

Informații suplimentare sunt disponibile la adresele: diaspora@mae.ro și diaspora@fonduri-ue.ro.

MAE-DPRRP are în vedere facilitarea contactului dintre entitățile din România care doresc să colaboreze cu organizații ale românilor din străinătate, pentru stabilirea de parteneriate în vederea constituirii administratorilor de schemă de antreprenoriat. Organizațiile din diaspora interesate de acest program sunt invitate să trimită date de contact până la data de 10 noiembrie 2016, la adresa  diaspora@mae.ro,  pentru a fi incluse într-o listă ce va fi pusă la dispoziția entităților din România prin publicare pe site-ul  DPRRP.

Toate detaliile despre această listă se găsesc la adresa de internet: http://www.dprp.gov.ro/lista-organizatiilor-diaspora-start-up/.

Rugăm sprijinul dumneavoastră pentru diseminarea informaţiilor privind lansarea programului și posibilitatea de a se înscrie pe lista creată de DPRRP, în rândul comunității și asociațiilor românești din SUA, pe canalele de comunicare aflate la dispoziţia dumneavoastră.

Cu mulţumiri anticipate şi cele mai bune gânduri,

Gabriel ROTARU
Political Counselor
EMBASSY OF ROMANIA
to the United States of America
1607 23rd Street NW
Washington, DC 20008

Phone:  +1 202 2324749 # 107
Fax:       +1 202 2324748
E-mail:  gabriel.rotaru@mae.ro
http://washington.mae.ro
facebook.com/romanian.embassy.usRomanian Elections Voting Center in Hayward (Romanian)

Tuesday, November 1st, 2016

For the Romanians who live in the Bay Area the vorting center will be  organised at Casa Romana in Hayward.

The Romanian Electoral Committee announced that the Romanians abroad can vote at any voting center, and they don’t need to be pre-registered.

In Romanian:

Sectia de Votare pentru Bay Area va fi la Hayward la Casa Romana . Conform acestui link, toti romanii cu drept de vot care se afla in strainatate vor putea vota la orice sectie de votare. Nu conteaza daca sunt inscrisi in listele electorale sau nu. La ora actuala asteptam publicarea listei oficiale a sectiilor de votare, am transmis la Comisia Electorala lista celor 4 voluntari pe care i-am obtinut.

Informatii se pot vedea facand click aici.Romanian Elections: Message from the the Consul General of Romania in LA (Romanian)

Saturday, August 13th, 2016

Los Angeles , 10 august 2016

Stimaţi compatrioţi,

Dragi prieteni,

În calitate de Consul general al României la Los Angeles, am onoarea de a mă adresa dumneavoastră în legătură cu organizarea scrutinului electoral pentru alegerile parlamentare din România de la sfârşitul acestui an.

După cum bine ştiţi, la aceste alegeri, românii aflaţi în afara graniţelor ţării vor putea vota, în premieră, prin corespondenţă. De asemenea, în conformitate cu noile prevederi legislative, românii cu drept de vot din străinătate, pot opta fie pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă, fie pentru înfiinţarea de secţii de votare în apropierea domiciliului, prin înscrierea în Registrul Electoral, care poate fi făcută până cu trei luni înainte de data la care vor fi programate alegerile.

Modificarea prevederilor legislative privind votul în străinătate reprezintă un act care vine în întâmpinarea dorinţei românilor din diaspora şi un pas înainte pentru alinierea legislaţiei naţionale la cele ale statelor europene cu experienţă în acest domeniu.

Precizez şi pe această cale faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, românii de pe Coasta de Vest a SUA care îndeplinesc condiţiile legale de vot, dar care nu se înscriu în Registrul electoral, vor putea vota numai la secţia de votare care se va organiza la sediul Consulatului General al României la Los Angeles.

De la începerea potrivit legii a înscrierilor în Registrul electoral, Consulatul General al României la Los Angeles a susţinut permanent campania de informare derulată de către Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Externe privind votul în străinătate, organizând întâlniri cu membrii comunităţii româneşti, alocând resurse importante pentru informarea corespunzătoare a cetăţenilor români de pe Coasta de Vest a  SUA şi punând accentul pe necesitatea înscrierii cetăţenilor români cu drept de vot în Registrul electoral.

Alături de Consulatul General, au fost şi sunt în continuare implicate şi consulatele onorifice din California, Oregon, Washington, Arizona, Nevada si Utah, bisericile de diferite confesiuni, asociaţiile şi celelalte forme de organizare ale comunităţii româneşti care sprijină diseminarea de informaţii privind votul în străinătate, inclusiv prin pliante informative şi comunicate, în timp ce principalele canale de comunicare online ale Consulatului General găzduiesc permanent informaţii substanţiale despre acest subiect.

În condiţiile în care a mai rămas o scurtă perioadă în care se mai pot face înscrieri în Registrul electoral, reiterez şi pe această cale îndemnul meu de a va  înscrie în Registrul electoral, pentru a vota la alegerile parlamentare din acest an, prin corespondenţă sau în secţii de votare înfiinţate în apropierea domiciliului dumneavoastră.

Vă asigur, şi cu acest prilej, de întreaga disponibilitate a echipei Consulatului General al României la Los Angeles de a va acorda tot sprijinul necesar înscrierii în Registrul electoral şi de a vă oferi toate informaţiile necesare privind modalităţile de vot la alegerile parlamentare.

Cu cele mai bune gânduri,

Consul General Eugen ChivuMessage from the Romanian Ambassador related to the upcoming Romanian elections

Friday, July 15th, 2016

The message is in Romanian

Washington, 14 iulie 2016

Stimaţi compatrioţi,

Dragi prieteni,

În calitate de ambasador al României în SUA, am onoarea de a mă adresa dumneavoastră în legătură cu organizarea viitorului scrutin electoral pentru alegerile parlamentare din România.

După cum bine ştiţi, la alegerile programate în ultima parte a acestui an, românii aflaţi în afara graniţelor ţării vor putea vota, în premieră, prin corespondenţă. Mai mult, în conformitate cu noile prevederi legislative, românii cu drept de vot din străinătate, pot opta fie pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă, fie pentru înfiinţarea de secţii de votare în apropierea domiciliului.

Modificarea prevederilor legislative privind votul în străinătate reprezintă un act care vine în întâmpinarea dorinţei românilor din diaspora şi un pas înainte pentru alinierea legislaţiei naţionale la cele ale statelor europene cu experienţă în acest domeniu.

Ca element de noutate faţă de scrutinele anterioare, exercitarea dreptului de vot la alegerile parlamentare din acest an este precedată de înscrierea în Registrul Electoral, care poate fi făcută până cu trei luni înainte de data la care vor fi programate alegerile.

Precizez şi pe această cale faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, românii din SUA care îndeplinesc condiţiile legale de vot, dar care nu se înscriu în Registrul electoral, vor putea vota numai la secţiile de votare care se vor organiza la Ambasada României la Washington şi la Consulatele Generale de la Chicago, Los Angeles şi New York. Legea permite înfiinţarea de secţii de votare în apropierea domiciliului alegătorilor, în condiţiile în care, există minim 100 de solicitări înregistrate prin Registrul electoral de cetăţeni români cu drept de vot din localitatea sau grupul de localităţi respectiv.

Încă din luna aprilie 2016, atunci când a început înscrierea în Registrul electoral, Ambasada României la Washington s-a organizat pentru susţinerea campaniei de informare derulată de Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul Afacerilor Externe privind votul în străinătate, alocând resurse importante pentru informarea corespunzătoare a românilor din SUA şi punând accentul pe necesitatea înscrierii cetăţenilor români cu drept de vot în Registrul electoral.

Ambasada şi consulatele generale ale României în SUA, consulatele onorifice, bisericile de diferite confesiuni, asociaţiile şi celelalte forme de organizare ale comunităţii româneşti din SUA au fost şi sunt în continuare implicate în diseminarea de informaţii privind votul în străinătate, inclusiv prin pliante informative şi comunicate, în timp ce principalele canale de comunicare online ale ambasadei găzduiesc permanent informaţii substanţiale despre acest subiect.

În condiţiile în care au rămas mai puţin de două luni de zile în care se mai pot face înscrieri în Registrul electoral, iar numărul persoanelor înscrise până acum este foarte mic, reiterez şi pe această cale îndemnul adresat românilor din SUA de a se înscrie în Registrul electoral pentru a vota la alegerile parlamentare din acest an prin corespondenţă sau în secţii de votare înfiinţate în apropierea domiciliului.  De asemenea, vă asigur de întreaga disponibilitate a colectivului Ambasadei României la Washington DC şi a Consulatelor Generale de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de a răspunde întrebărilor dumneavoastră privind modalităţile de vot la alegerile parlamentare şi de a vă oferi toate informaţiile necesare.

Salut orice sprijin venit din partea dumneavoastră în diseminarea informaţiilor referitoare la votul în străinătate la alegerile parlamentare din acest an, în vederea facilitării dreptului la vot.

Cu cele mai bune gânduri,

Ambasador George Cristian MaiorNew program for the entrepreneurs from the Romanian Diaspora

Monday, July 11th, 2016

Please note that the Ministry of Foreign Affairs, the Policy Department for Relations with Romanians Everywhere, in partnership with the National Foundation of Young Managers and Re> Patriot, a project of Romanian Business Leaders launches The e-Learning “Romanian entrepreneurs everywhere “dedicated to the Romanians abroad.

The program is providing 100 scholarships online for each of the areas of entrepreneurship, management and entrepreneurship in tourism.

Classes take place in the period 1 July to 15 November 2016, the number of available seats is 300.

Registration is done by completing the registration form on-line within one month after the launch of the project (deadline July 31).

(Link Form https://docs.google.com/forms/d/1Ge4yfCLQ3bt8WFxMyjmWbuYLEHpuURK-yKLIa1C58uQ/viewform).

The courses aim to strengthen knowledge dissemination and entrepreneurial culture and management, and supporting stakeholders to develop their own business plans.

More details can be found on the website of Politics Relations with Romanians Everywhere, at http://www.dprp.gov.ro/programul-%e2%80%9eantreprenori-romani-de-pretutindeni/.

We ask your support, for the purposes of disseminating information submitted to the attention of interested members of the Romanian community in the US.

Sincerely,
Gabriel ROTARU
Political Counselor

EMBASSY OF ROMANIA
to the United States of America

1607 23rd Street NW
Washington, DC 20008

Phone:  +1 202 2324749 # 107
Fax:       +1 202 2324748
E-mail:  gabriel.rotaru@mae.ro
http://washington.mae.ro
facebook.com/romanian.embassy.usRomanian Entrepreneurs in the World program – In Romanian

Monday, July 11th, 2016

Stimaţi prieteni şi colaboratori,

Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri şi Re>Patriot, un proiect al Romanian Business Leaders, lansează Programul de e-Learning „Antreprenori români de pretutindeni”, dedicat românilor de peste graniţe.

Programul constă în oferirea în regim gratuit a câte 100 de burse on-line pentru fiecare din domeniile antreprenoriat, management şi antreprenoriat în turism.

Cursurile se desfăşoară în perioada 1 iulie – 15 noiembrie 2016, locurile disponibile fiind în număr de 300.

Înscrierea se face prin completarea formularului de înregistrare on-line în interval de o lună de la lansarea proiectului (data limită 31 iulie).

(link Formular https://docs.google.com/forms/d/1Ge4yfCLQ3bt8WFxMyjmWbuYLEHpuURK-yKLIa1C58uQ/viewform).

Cursurile au ca scop diseminarea şi consolidarea cunoştinţelor de cultură antreprenorială şi de management, precum şi sprijinirea celor interesaţi să îşi elaboreze propriile planuri de afaceri.

Mai multe amănunte pot fi regăsite pe site-ul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, la adresa http://www.dprp.gov.ro/programul-%e2%80%9eantreprenori-romani-de-pretutindeni/.

Rugăm sprijinul dumneavoastră, în sensul diseminării informaţiilor prezentate în atenţia celor interesaţi, membri ai comunităţii româneşti din SUA.

Cu deosebită consideraţie,

Gabriel ROTARU
Political Counselor
EMBASSY OF ROMANIA
to the United States of America
1607 23rd Street NW
Washington, DC 20008

Phone:  +1 202 2324749 # 107
Fax:       +1 202 2324748
E-mail:  gabriel.rotaru@mae.ro
http://washington.mae.ro
facebook.com/romanian.embassy.usBrochure for the Romanian elections voters in the US

Friday, May 27th, 2016