The Message from the Romanian Ambassador to the US on December 1st, The National Day of Romania (in Romanian)

Dragi români,
Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei
României, un moment unic, marcat de recunoștință, solidaritate și speranță. Este ziua în
care rememorăm și cinstim jertfa strămoșilor noștri, o zi cu semnificaţii majore pentru
istoria si identitatea noastră naţională, care ne aminteşte că forţa poporului nostru stă în
solidaritatea şi în hotărârea sa.
Cum spunea istoricul Florin Constantiniu, “o necesitate istorică – naţiunea trebuie
să trăiască într-un stat naţional” a pus în mişcare naţiunea şi “i-a dat acea forţă uriaşă ca
peste toate adversităţile să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional”. Anul acesta
sărbătorim 100 de ani de la intrarea în Marele Război la finalul căruia, după sacrificii
enorme ale românilor de dincolo şi dincoace de Carpaţi, de dincolo şi dincoace de Prut,
Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul s-au unit cu ţara-
mamă. Astăzi, înainte de orice, se cuvine să cinstim memoria celor aproape 1 milion de
români, militari şi populaţie civilă deopotrivă, care şi-au dat viaţa pentru ţară, pentru
libertate, pentru unitate.
Cu această ocazie deosebită, doresc să mulţumesc românilor din SUA pentru
contribuţia adusă la dezvoltarea României şi la păstrarea identităţii naţionale, prin
promovarea valorilor, a tradiţiilor şi a culturii româneşti în spaţiul american. În urmă cu
100 de ani, cei peste 100.000 de românii care trăiau atunci în Statele Unite ale Americii
se organizau şi contribuiau la construirea proiectului nostru naţional prin organizaţii
active, precum Societatea „Deşteaptă-te române”, înfiinţată în 1909, Societatea „Hora
Unirii”, înfiinţată în 1913, sau Societatea „România Unită”, înfiinţată în 1924. Exemplul lor
merită amintit şi onorat, tocmai pentru că ne arată calea de urmat: implicare, promovarea
activă a intereselor de astăzi ale României şi ale românilor şi mai ales unitate.
Datorită contactelor diplomatice şi politice, dar şi unei eficiente interacţiuni umane,
relaţia dintre România şi SUA nu a fost niciodată mai puternică decât acum. În sprijinul
acestei aprecieri stă organizarea în premieră, anul acesta, la Washington DC, a celei de-
a cincea reuniuni politice pentru implementarea „Declaraţiei Comune privind Parteneriatul
Strategic pentru Secolul XXI între SUA şi România”. România este astăzi un pilon ferm al
relației transatlantice, prin seriozitatea politicilor noastre, prin sacrificiul soldaţilor noştri
care au luptat şi luptă umăr la umăr cu soldaţii americani, prin percepţia favorabilă a
Americii în ochii românilor de acasă, dar şi prin angajamentul SUA de a apăra România
în faţa oricăror ameninţări. Suntem, în esenţă, o naţiune pro-americană şi ne străduim ca
această realitate să se traducă în relaţii economice mai strânse, în ridicarea obstacolelor
care afectează libera circulaţie, în cât mai multe parteneriate culturale şi academice. Iar
un rol esenţial în acest sens, vă revine, aşa cum am spus-o mereu, dumneavoastră,
membrii comunităţii româneşti din Statele Unite. V-am cunoscut personal în Boston, în
New York, în Philadelphia, în Utah, în Virginia, Maryland sau Washington DC. Sunteţi
oameni de valoare, cu iubire faţă de ţara-mamă şi am încredere în capacitatea
dumneavoastră de a fi creativi şi dedicaţi pentru susţinerea României.
Într-un moment în care solidaritatea internaţională se confruntă cu provocări
majore, doresc să vă asigur că România şi diplomaţia română va continua să se implice
activ în identificarea de soluţii care să conducă la consolidarea dialogului şi înţelegerii
reciproce, sporirea încrederii, respectarea pluralismului şi diversităţii, atribute ale
comunităţii de valori din care facem parte.
România Mare, în graniţele sale istorice asumate ca act de voință al poporului
român, a îmbrățișat valorile echităţii, toleranţei şi respectului faţă de toate naţionalităţile.
Statul unitar român a depus eforturi considerabile pentru atenuarea sau anihilarea
mentalităţilor conflictuale şi revanşarde, oferind un exemplu de toleranţă şi respect.
Cea mai recentă recunoaştere a coexistenţei acestor principii la nivelul societăţii
româneşti – şi, în acelaşi timp, un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte oferta
culturală a României, tradiţiile sale multiculturale şi deschiderea către spiritul european şi
internaţional – este reprezentată de titlul de Capitală Europeană a Culturii obţinut de
Timişoara pe 16 septembrie 2016. Vom promova Timişoara nu numai în calitate de
Capitală Europeană a Culturii, ci şi ca oraş care a declanşat, în 1989, evenimentele care
aveau să pună capăt unui regim totalitar, ca o chintesenţă a României culturale,
multiculturale, tolerante şi creative pe plan artistic şi intelectual.
Rememorarea momentului de la 1918 îmi oferă prilejul de a transmite apelul meu
la unitate în susţinerea intereselor României şi ale românilor americani. Contez pe
solidaritatea şi participarea întregii comunităţi de români din Statele Unite ale Americii la
îndeplinirea acestui obiectiv, cu atât mai mult cu cât, unul dintre marii preşedinţi
americani, Woodrow Wilson, a jucat un rol pozitiv major pentru unitatea naţiunii române la
sfârşitul primului război mondial.
Vă rog să contaţi pe mine şi pe echipa Ambasadei României în Statele Unite ale
Americii pentru vă acorda sprijinul atunci când aveţi nevoie.
Stimaţi compatrioţi, cu ocazia Zilei Naţionale a României, vă transmit cele mai
sincere urări de bine, pentru un viitor prosper şi fericit.
George Cristian Maior
Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii