The Message of the Romanian Ambassador to the US with the occasion of the celebration of the “Small Unification” ( in Romanian)

Washington, 24 ianuarie 2017

Mesajul Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii

cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române

Dragi compatrioţi,

Mă adresez dumneavoastră, membrilor comunităţii româneşti din SUA, cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române, zi istorică pentru toţi românii, care ne reaminteşte de momentul de început al construcţiei statului român bazat pe voinţa românilor de a trăi în aceeaşi ţară.

Aniversăm în acest an 158 de ani de la Unirea Principatelor Române, cunoscută drept Mica Unire, act istoric care a marcat decisiv statalitatea noastră modernă şi identitatea poporului român. Aşa cum spunea Nicolae Bălcescu “nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate fără putere, şi noi românii nu vom putea fi puternici până când nu ne vom uni cu toţii într-unul şi acelaşi corp politic”.

Strâns legat de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor unic al Principatelor Române, evenimentul celebrat astăzi evocă hotărârea şi ambiţia liderilor vremii de a uni şi mobiliza societatea în jurul unor idealuri şi proiecte comune. De asemenea, Unirea Principatelor reflectă capacitatea liderilor şi a oamenilor obişnuiţi de a dialoga, de a găsi şi sprijini soluţii inteligente şi echilibrate pentru naşterea unui nou stat, într-un context regional şi internaţional foarte dificil.

Adesea uităm cât de mare a fost realizarea generaţiilor de atunci care, în condiţii de ostilitate, au pus bazele unui stat solid, aducându-i împreună, pe toţi cei cu inima română, un stat care s-a întărit permanent şi care astăzi este un pilon al comunităţii euro-atlantice, al Occidentului la care visa generaţia paşoptistă.

În prezent, beneficiari ai moştenirii primite, în contextul actualelor provocări ale lumii contemporane, trebuie să fim conştienţi de forţa noastră ca popor, pentru a continua efortul înaintaşilor, participând împreună la modernizarea şi dezvoltarea României.

Profit de această ocazie deosebită pentru a vă mulţumi dumneavoastră, românilor din SUA, pentru contribuţia constantă adusă la dezvoltarea României, prin susţinerea intereselor naţionale şi promovarea tradiţiilor şi culturii româneşti pe acest pământ american, în care trăiesc atât de multe comunităţi cu identităţi diferite, dar mândre de moştenirea lor.

Pornind de la idealul elitelor naţionale, intelectuali şi creatori români, care au crezut de-a lungul timpului în capacitatea naţiunii noastre de a creşte şi de a trăi în demnitate, reiterez îndemnul meu către toţi românii din SUA de a fi uniţi, acesta fiind unicul mod prin care putem contribui la consolidarea identităţii naţionale româneşti, la fixarea definitivă a încrederii şi mândriei fiecăruia dintre noi de a aparţine unei naţiuni cu adevărat remarcabile.

Vă adresez, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, sincere urări de bine, prosperitate şi mult succes în ceea ce întreprindeţi.

La Mulţi Ani, dragi români, de Ziua Unirii Principatelor Române!

Cu alese sentimente,

Ambasador George Cristian Maior